Wydruk ABS – cena za 1 cm 3

$1.00

Wydruk 1 cm sześciennego. Praca jest rozpoczęta po ustaleniu wszystkich szczegółów, związanych z kształetem kolorem itp